วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทุกตำแหน่ง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
******************************************************
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 54 อัตรา วันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
 งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
งานราชการ เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม
 **********************************


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Provincial Administration Organization) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู รวม 75 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี  สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ผู้ช่วยครู จำนวน 75 อัตรา 
  • เอกภาษาอังกฤษ  อัตราว่าง : 16 อัตรา
  • เอกคณิตศาสตร์ อัตราว่าง : 10 อัตรา
  • เอกภาษาไทย อัตราว่าง : 8 อัตรา
  • เอกปฐมวัย อัตราว่าง : 8 อัตรา
  • เอกพลศึกษา อัตราว่าง : 2 อัตรา
  • เอกวิทยาศาสตร์ อัตราว่าง : 8 อัตรา
  • เอกสังคมศึกษา อัตราว่าง : 3 อัตรา
  • เอกคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง : 3 อัตรา
  • เอกนาฎศิลป์ อัตราว่าง : 1 อัตรา
  • เอกศิลปกรรม – ดนตรีสากล อัตราว่าง : 3 อัตรา
  • เอกศิลปกรรม – ดนตรีสากล  (โยธวาทิต) อัตราว่าง : 3 อัตรา
  • เอกวัดผลประเมินผล อัตราว่าง : 1 อัตรา
  • เอกชีววิทยา อัตราว่าง : 1 อัตรา
  • เอกเคมี อัตราว่าง : 1 อัตรา
  • เอกภาษาจีน อัตราว่าง : 1 อัตรา
  • เอกประวัติศาสตร์ อัตราว่าง : 1 อัตรา
  • เอกสุขศึกษา อัตราว่าง : 1 อัตรา
  • เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อัตราว่าง : 1 อัตรา
  • เอกทั่วไป อัตราว่าง : 3 อัตรา
   • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2589-0481-5 ต่อ 140,612
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี


เปิดสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี            
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี        
สถานที่สอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี            
ประกาศผลสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี          
รายงานตัว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี       
ติดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี